Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych BIG SA


NIP: 657-290-99-21
REGON: 260681056
KRS: 0000455755

Adres:
ul. Poleska 44
25-325 Kielce
Godziny pracy w dni robocze 8.00-16.00

Kontakt telefoniczny:
Infolinia: 41 333 50 00
Obsługa Klienta 41 333 50 01

e-mail: kontakt@kidt.pl

FAQ

KIDT BIG SA jest biurem informacji gospodarczej, świadczącym usługi przyjmowania, przetwarzania i udostępniania informacji gospodarczych o osobach fizycznych i firmach z branży telekomunikacyjnej i działa na podstawie Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczej i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. Nr 81, poz.530), pod nadzorem ministra właściwego ds. gospodarki.

To zbiór informacji gospodarczych dotyczących zadłużenia osób fizycznych i podmiotów gospodarczych w branży telekomunikacyjnej.

Są to dane wierzyciela i podmiotu, dotyczące zobowiązania finansowego.

To dokument sądowy nakazujący spłatę zobowiązania wraz z klauzulą wykonalności.

To osoba kupująca towar lub usługę, posiadająca na to dowód w postaci umowy lub rachunku. Konsument to osoba prywatna.

To osoba lub firma, która ma prawo domagać się spłaty zobowiązania od dłużnika.

Dłużnik to osoba zobowiązana do spłaty długu wierzycielowi na podstawie zawartej z nim umowy.

To pismo wzywające do spłaty zobowiązania wierzycielowi. Wezwanie musi zawierać informację o zamiarze przekazania danych o zadłużeniu do KIDT BIG SA – jeśli wierzyciel ma taki zamiar. Wezwanie do zapłaty powinno być wysłane listem poleconym lub dostarczone do rąk własnych.

Należy wygenerować umowę, uzupełnić danymi, podpisać i przesłać pocztą w 2 egzemplarzach wraz z resztą potrzebnych dokumentów, dostępnych w zakładce "Do pobrania". Po weryfikacji, drogą mailową zostanie wysłane potwierdzenie aktywacji. Podpisany przez KIDT BIG SA jeden egzemplarz umowy zostanie odesłany pocztą.

Wierzyciel zobowiązany jest ustawą w terminie 14 dni od zaksięgowania na swoi rachunku lub dostarczenia mu do rąk własnych całości zobowiązania do usunięcia informacji gospodarczej dotyczącej tego zobowiązania. Brak wykonania tej czynności grozi karą do 30 tysięcy złotych zgodnie z ustawą.

Informacje o numerze PESEL dostępne są w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Najprostszym rozwiązaniem jest spłacenie długu w terminie 14 dni od daty doręczenia wezwania. Brak spłaty długu może spowodować wpis do Rejestru KIDT BIG SA.

Tak, można to zrobić pobierając Raport o sobie. Dla osób fizycznych pobranie Raportu raz na 6 miesięcy jest bezpłatne.

Jeżeli dłużnik jest konsumentem i zaległość wymagalna przekroczyła 200 złotych, a od terminu zapłaty minęło co najmniej 30 dni, a co najmniej 30 dni przed wpisem zostało wysłane wezwanie do zapłaty. Jeżeli dłużnik jest przedsiębiorcą, kwota wymagalna musi przekroczyć 500 złotych, reszta warunków jak wyżej. Jeżeli wierzyciel posiada informacje gospodarczą, potwierdzoną tytułem wykonawczym, kwota długu i okres zaległości są bez znaczenia, należy jednak wysłać wezwanie do zapłaty 14 dni przed wpisaniem dłużnika do rejestru.

To jedyne Biuro Informacji Gospodarczej skierowane do wybranej grupy odbiorców-branży telekomunikacyjnej. Posiadamy najnowocześniejszy system informatyczny, spełniający najwyższe wymogi bezpieczeństwa. KIDT BIG SA to pełni pasji i zapału profesjonaliści, będący do Państwa dyspozycji.

Posiadanie certyfikatu daje pozytywny obraz o firmie, jako o wiarygodnym, solidnym partnerze biznesowym. Daje to przewagę w działaniach marketingowych i podnosi prestiż firmy.

Zaloguj się w serwisie KIDT BIG SA, wypełnij zgłoszenie. Po weryfikacji prześlemy potrzebne dokumenty.

Certyfikat umieszczony jest na stronie www firmy i w bazie KIDT BIG SA

Z Rejestru mogą korzystać wszyscy. Należy się zalogować oraz wypełnić odpowiednie dokumenty.

Po dodaniu dłużnika do Rejestru KIDT BIG SA informacje o zadłużeniu i danych dłużnika dostępne są dla wszystkich użytkowników Rejestru.

Tak, można to zrobić przez podpisanie aneksu do umowy.

Czekamy na kontakt - podzielimy się nasza wiedzą.
ul. Poleska 4425-325 Kielce
News ticker:
  • Ruszyła rejestracja na Konferencje CMCD.
  • Dziś 8 marca - Święto Kobiet!
  • KIDT BIG SA jest partnerem konferencji CMCD.
  • Rodzinnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia życzy Zarząd i Pracownicy KIDT BIG S.A.
  • Uprzejmie informujemy że w dniu 2.05.2019 r. biuro oraz infolinia KIDT BIG S.A. będą nieczynne.