Oferta dla Klienta Indywidualnego

Klient Indywidualny (osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej) ma możliwość korzystania z usług KIDT BIG SA
za pośrednictwem dedykowanego systemu informatycznego.

  • Zapytaj o siebie – pobierz informacje na swój temat. Sprawdź, kto pytał o Ciebie w ciągu ostatnich 12 miesięcy. 
  • Pobranie raportu na własny temat częściej niż raz na 6 miesięcy - 10,50 zł brutto.
  • Pobranie raportu z rejestru zapytań częściej niż raz na 6 miesięcy - 10,50 zł brutto.
  • Pobranie raportu na własny temat raz na 6 miesięcy - BEZPŁATNIE.
  • Pobranie pojedynczego raportu na temat przedsiębiorcy z bazy KIDT BIG SA lub w  ramach wniosku jednolitego z kilku wybranych Biur Informacji Gospodarczych

Formularz rejestracji


Dane Klienta:

Adres do korespondencji:

Dane kontaktowe

Warunki:

Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych w bazie danych KIDT BIG S.A., która jest ich administratorem, a także na ich przetwarzanie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji Umowy. Zostałem poinformowany o dobrowolności wyrażenia niniejszej zgody, prawie wglądu do swoich danych, możliwości żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania oraz czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.
Wyrażam zgodę na przesyłanie mi przez KIDT BIG S.A. informacji handlowych dotyczących KIDT BIG S.A. drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail. oraz na kontakt telefoniczny ze strony konsultanta KIDT BIG pod wskazany przeze mnie numer telefonu.
Czekamy na kontakt - podzielimy się nasza wiedzą.
ul. Poleska 4425-325 Kielce
News ticker:
  • Ruszyła rejestracja na Konferencje CMCD.
  • Dziś 8 marca - Święto Kobiet!
  • KIDT BIG SA jest partnerem konferencji CMCD.
  • Rodzinnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia życzy Zarząd i Pracownicy KIDT BIG S.A.
  • Uprzejmie informujemy że w dniu 2.05.2019 r. biuro oraz infolinia KIDT BIG S.A. będą nieczynne.