Etyka

Zasady Dobrych Praktyk Związku Przedsiębiorstw Finansowych


ZASADY DOBRYCH PRAKTYK

KIDT BIG SA jest członkiem Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, którego misją jest budowanie kapitału społecznego w sektorze finansowym m.in. poprzez organizowanie profesjonalnego środowiska dla uczestników tego sektora oraz stwarzanie warunków do wymiany wiedzy i doświadczeń, mających na celu promowanie profesjonalizmu, wzajemnego szacunku i poszanowania zasad etycznych w relacjach z Klientami i kontrahentami.
Więcej informacji: 
www.zpf.pl


KIDT BIG SA stosuje Zasady Dobrych Praktyk ZPF

Zasady Dobrych Praktyk, to dokument, który stanowi zbiór zasad postępowania, przyjętych do stosowania przez przedsiębiorstwa działające na rynku finansowym będące Członkami Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce.

Będąc Członkiem Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce w swoich działaniach zobowiązaliśmy się do stosowania Zasad Dobrych Praktyk, w związku z czym każdy nasz Klient może zgłosić swoją skargę lub zażalenie do Komisji Etyki ZPF lub Rzecznika Etyki ZPF
Zasady i tryb zgłaszania skarg dostępne są 
TUTAJ


Jako Członek ZPF raz w roku przechodzimy Audyt Etyczny, prowadzony przez Komisję Etyki ZPF, sprawdzający stosowanie się do Zasad Dobrych Praktyk. Certyfikat potwierdza, że przeszliśmy audyt z wynikiem pozytywnym.Polski Związek Zarządzania Wierzytelnościami

 

Polski Związek Zarządzania Wierzytelnościami powstał w 2003 roku (pod nazwą Polskiego Związku Windykacji) w celu zintegrowania środowiska oraz reprezentowania i obrony interesów branży zarządzania wierzytelnościami. KIDT BIG SA jest również członkiem PZZW.

Członkostwo w Polskim Związku Zarządzania Wierzytelnościami wiąże się z prestiżem, a coroczna rekomendacja stanowi autoryzację firmy jako rzetelnego partnera biznesowego, działającego zgodnie z kanonem najlepszych praktyk o czym można przeczytać więcej tutaj

Osoba fizyczna, prawna, organ lub organizacja reprezentująca interesy konsumentów może złożyć do Komisji Etyki działającej przy Polskim Związku Zarządzania Wierzytelnościami wniosek dotyczący naruszenia przez Członka PZZW Zasad Etyki Rynku Zarządzania Wierzytelnościami. Wniosek można złożyć
tutaj
.


Czekamy na kontakt - podzielimy się nasza wiedzą.
ul. Poleska 4425-325 Kielce
News ticker:
  • Ruszyła rejestracja na Konferencje CMCD.
  • Dziś 8 marca - Święto Kobiet!
  • KIDT BIG SA jest partnerem konferencji CMCD.
  • Rodzinnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia życzy Zarząd i Pracownicy KIDT BIG S.A.
  • Uprzejmie informujemy że w dniu 2.05.2019 r. biuro oraz infolinia KIDT BIG S.A. będą nieczynne.